Enormt bakslag som kräver handlingskraftiga regeringar

I skrivande stund har precis Kabul fallit i talibanernas händer och världen häpnar över hur fort det gick för dem att ta över ett helt land. Västvärlden och USA i synnerhet har på det djupaste vis svikit ett land och dess medborgare och lämnat dem helt åt sitt öde. Detta är en human katastrof utan dess like.
Rapporterna om talibanernas skräckvälde och deras metoder för att kuva de afghanska folken är horribla, fasansfulla. Att de nu åter tar över och inför sina sharialagar igen är ett enormt bakslag för framförallt kvinnor och flickor. Än en gång kommer deras möjlighet till utbildning och självständighet att tas ifrån dem. Än en gång sätts kvinnor under mäns goda vilja och makt, riskerar våld, sexuella övergrepp, barn- och tvångsgifte och att få sin frihet och grundläggande rättigheter begränsade.
Regeringen har beslutat att frångå taket om att max ta mot 500 personer kvotflyktingar samt att frångå regeln om att man måste tagit sig till ett tredje land för att kunna söka asyl. Det innebär ett troligt scenario där vi tar emot fler afghanska medborgare till Sverige. Då gäller det att vi som samhälle är beredda att ta mot igen och växlar upp tillbaka till det vi gjorde 2015, fast bättre. Ge tydliga ramar för vad som gäller här, ordna ett värdigt mottagande, utbilda och hjälpa i språk, arbete och egenförsörjning.
Du och jag som enskilda personer kan hjälpa genom att välkomna, hjälpa genom att förklara, visa, finnas där som medmänniska – det är vi som är det samhälle vi vill att de nyanlända ska omfamna och bli en del av. Svensk lag gäller lika för alla, oavsett ursprung, religion, kön och allt annat som skiljer oss åt. Men våra seder och bruk är svårare att få grepp om utan introduktion.
De som kommer fara mest illa av det som sker i Afghanistan just nu är kvinnor och flickor, därom råder ingen tvekan, men även män och pojkar är värda trygghet och ett gott liv. Som värld kommer vi inte gagnas av att Afghanistan blir ett land bestående av bara män. Med länder som Kina och Ryssland som erkänner och förhandlar med talibanerna ser utsikterna illa ut för Afghanistan att bli det demokratiska samhälle de var på väg mot.
Vill vi att världen ska vara en säker plats så krävs det att vi och andra regeringar världen över visar handlingskraft och arbetar tillsammans för att säkra den internationella säkerheten och människors trygghet. Det gör vi bla genom vårt deltagande i internationellt arbete, genom att ge bistånd, genom att stötta på plats, stötta i de flyktingläger som bildas i grannländer runt länder i krig, genom att visa och utbilda i demokrati och mänskliga rättigheter. Och hands-on genom att hjälpa de som tar sig hit.
Vi kan inte lösa all världens problem, men vi får inte heller lura oss att tro att vi är isolerade från dem.