”Vill se krisgrupp som hanterar viltfrågorna”

– Vi är i ett krisläge i Sörmland. Många lantbrukare drabbas oerhört hårt av viltskador och har svårt att driva lantbruk, säger LRF Sörmlands ordförande…