Vård på lika villkor – ett välgrundat krav

Naturligtvis borde kvinnor och män behandlas lika när vi behöver sjukvård. Allt annat borde ge stora rubriker i pressen, åtminstone när det handlar om jämförbara åkommor.Forskning inom kvinnosjukdomar prioriteras inte och sjukvårdens kunskaper om kvinnosjukdomar är lägre än den är för sjukdomar som enbart drabbar män. Sedan 2019 bedrivs på Karolinska universitetssjukhuset studier på det kvinnliga underlivets normala anatomi. Det faktum att studien inte bara är först i Sverige – utan i världen – är ett tydligt exempel på hur eftersatt forskningen fortfarande är på sjukdomar som främst drabbar kvinnor.
Unga kvinnor drabbas extra, då de inte blir trodda när de berättar om sina åkommor. De får göra läkarbesök på läkarbesök innan de får den hjälp som de behöver.Allmänheten vet att kvinnor och män inte behandlas lika, vården vet det också och ändå händer så lite för att ta bort skillnaden.Det är egentligen ofattbart att det kan vara så här år 2021. Har vi inte kommit längre? När Annie Lööf lyfter frågan i samband med sin medverkan i Järvaveckan, så skapar det rubriker. ”Som kvinna kan du inte räkna med att få samma vård som en man”, sa Lööf. Helt horribelt egentligen.
Därför är det så viktigt att det blir verkstad av förslagen som presenterades. Det behövs en storsatsning på forskning om kvinnosjukdomar för att komma ikapp och täta kunskapsluckorna.
Det är också ett jättebra förslag att nyblivna mödrar inte bara ska möta en barnmorska inom mödravården, utan även följas upp av en fysioterapeut, de som tidigare kallades sjukgymnaster. Då blir det tydligt fokus på att bygga upp kroppen igen efter de påfrestningar den varit utsatt för.Det finns mycket som går att göra för att jämna ut vårdklyftorna. För de finns även mellan kvinnor beroende på var de bor och vilken bakgrund de har. Även det är ohållbart. Alla har rätt att ta del av den förebyggande vården med mammografi och cellprovtagning. Det är insatser som räddar liv och där kvinna till kvinna kan göra insatserna för att sprida informationen om att det är livsviktiga erbjudanden att tacka ja till. Här prövas systerskapet om det ska lyckas.
Med en sjukvård i världsklass borde det inte vara könsskillnader, alla ska bli lyssnade på, trodda och snabbt behandlade när de söker vård. Något annat är inte värdigt ett välfärdsland anno 2021.
Låt vården bli en viktig valfråga nästa år. Jämställd vård är inte att begära för mycket, det är ett hälsosamt välgrundat krav.