Slåtter och bete ska ge liv åt värdefull mark i Sörmland

Femton naturområden i Sörmland kommer genomgå stora förändringar under de kommande åren. De ingår i projektet LIFE Restored vars mål är att restaurera hävdberoende områden…