Förhöjd risk i länet för afrikansk svinpest

Riskerna för ett utbrott av afrikansk svinpest är högre i Sörmland och tre andra län. ”Det är klart att man är ängslig för att få…