Krisledningsstaben avvecklas och Åbrogården öppnas efter att Statens Geotekniska Institut (SGI) har analyserat marken.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil