Krisledningsstaben avvecklas och Åbrogården öppnas efter att Statens Geotekniska Institut (SGI) har analyserat marken.