Igenvuxen sjö med sällsynta arter blir nytt naturreservat

Ett nytt naturreservat håller på att skapas i Blacksta söder om Flen. Det väntas bli klart i höst. Men redan inom några veckor ska spången…