Fågelskrämma mot örn håller liv i skräntärnan

När vi närmar oss det lilla skäret lyfter en svärm av tärnor. Det är Europas största tärna - skräntärnan, som gör skäl för sitt namn.…