Åh den ljusnande framtid är vår…

I morgon springer ytterligare en generation studenter ut från gymnasiet till resten av livet och allt vad som där finns i beredskap. Efter att i större delen av sina liv befunnit sig i skolans hägn kliver de nu ut i vuxenlivet. Alla minns vi väl hur härligt och samtidigt läskigt det var, studentfesterna, balen, avskedet av kamraterna, osäkerheten i vad som skulle komma härnäst.
Många är de som redan har sommarjobb fixat, som redan vet vad som ska bli till hösten, fler är kanske de som fortfarande väntar på besked från presumtiva arbetsgivare eller universitet och högskolor.I dagarna kom de efterlängtade förslagen på förändringar i den lagstiftningen som finns på arbetsmarknaden och de kraftfulla förbättringarna för vidareutbildning och omställning under hela yrkeslivet. En fin studentpresent!4 av 5 jobb skapas i mindre företag, det är nödvändigt att öka mindre företags flexibilitet genom att sänka deras kostnader och minska krånglet för att de ska våga ta stegen att anställa så att fler arbetstillfällen skapas.
Detta var nödvändigt redan innan pandemin och den har förstärkt behovet av förändringarna ytterligare. Arbetslösheten stiger, det är svårt för de som står utanför arbetsmarknaden att ta sig in, integrationen och tillgången till svenska språket blir lidande, och alltfler hamnar i utanförskap och försörjningsstöd.
Pandemin har ändrat förutsättningarna för arbetslivet stort. Praktik och extrajobb har fått stå tillbaka, så kallade instegsjobb likaså. Två generationer gymnasiestudenter har fått en helt annan verklighet att kliva ut i än vad vi annars är vana vid.Beskedet om förändringarna är därför oerhört välkommet. Fortfarande finns det självklart utmaningar, inte minst för de ensamkommande som är här med gymnasielagen som grund. De står inför att hitta jobb inom 6 månader, fasta tjänster i minst två år som uppgår till minst 75 procent arbetstid. Är det svårt för svenskfödda ungdomar att ta sig ut på arbetsmarknaden är det extra svårt för dessa ungdomar.
I morgon är det firande och glädje! Grundskolan och gymnasiet läggs för de nybakade studenterna till handlingarna. Tack vare överenskommelsen i Januariavtalet blir deras kliv ut i arbetslivet lite lättare, lite smidigare och med goda chanser till omskolning och byte av karriärsväg längre fram i livet. Balansen i att ge trygghet åt arbetsgivaren samtidigt som arbetstagaren ska känna trygghet är svår men med de förslag som nu läggs fram ger goda förutsättningar för att just det ska ske och med det också ge arbetsmarknaden goda förutsättningar till återhämtning och en jämlikare mer rättvis chans till inträde för tex en nybakad student.
Så, till alla er som tar studenten i morgon – Varmt grattis, bra jobbat och all lycka och framgång tillönskas er! För den ljusnande framtid är er!