Övervikten ökar bland ungdomar i Sörmland

Var femte elev i Sörmland har övervikt eller fetma enligt den rapport som region Sörmland tagit fram om ungas hälsa, "Liv hälsa ung".