Oxelösund inför språktest inom äldreomsorgen

Oxelösunds kommun inför språktest innan de anställer personal inom äldreomsorgen. Efter klagomål från brukare, anhöriga och personal kartlade kommunen den nuvarande personalens kunskaper i svenska.