”Det är ju faktiskt så att vi skriver Kilas historia”

Han är född och uppvuxen i Kiladalen och samlade sina första historier om bygden då. Nu skriver Berny Gustafsson varje år i hembygdsföreningens årsskrift. Och…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil