Kraftsamlar för att ha en skola i samhället

Bygderådet i Mellösa samlar in namn för att det även i fortsättningen ska finnas en skola i samhället. Det politiska beslutet har skjutits fram till…