Fortsatt oro för vattennivåerna

Förra året var vattenståndet i Hjälmaren lågt redan i maj och på hösten låg nivån 26 centimeter under det normala. I år ser det än…