Alla har rätt att leva ett tryggt liv

När fem kvinnor under kort tid miste livet fick det vara nog. Våld mot kvinnor hamnade högst upp på dagordningen och blev en fråga för alla partier att hantera. Det var inte en dag för tidigt.

För det är en fråga som måste tas på allvar. Det går inte att bortförklara våld och övergrepp i något förhållande, som den kända ishockeyklubben försökte göra med att ”vi trodde det bara rörde sig om våld i nära relation”, när det i själva verket inte ”bara” handlade om en våldtäkt utan om två!

Inget våld är ”bara”! Alla relationer ska vara trygga och bygga på ömsesidig respekt, grundad förstås i utgångspunkten om alla människors lika rätt och värde. För det handlar så klart också om värderingar och respekt.

När debatten har rasat har partierna försökt trumfa över varandra med hårdare tak och enkla förklaringsmodeller som att det bara är en viss typ av män som misshandlar och att den typen har passerat en särskild landsgräns först. Men de som verkligen följt den här frågan och som försökt få den högst upp på agendan vet att förövarna finns där man minst anar det.

I Centerkvinnorna har vi jobbat hårt med frågan under många års tid. Därför kunde vi presentera 43 punkter som var för sig och tillsammans kan vända utvecklingen. Vi vill att personal som jobbar i skolan och förskolan ska få utbildning i att möta ungdomar och barn som de tror utsätts för våld i hemmet. Det räcker ju inte enbart med att göra en orosanmälan, personalen bör också kunna stötta den som är utsatt. Det här måste ske planerat och därför ska det finnas handlingsplaner som tar upp vad skolan och förskolan gör när de vet eller befarar att barn far illa.

Vi vill också skärpa straffen vid grov kvinnofridskränkning till minst ett års fängelse. Det är inte något förmildrande att förövaren och offret haft en nära relation, det borde snarare vara tvärs om.

Vi behöver vara fler som reagerar och vågar se våldet för att skydda kvinnan och hindra mannen från att begå våldsbrott. Idag ska personal inom skola, hälso- och sjukvård göra en orosanmälan om de misstänker att ett barn far illa. Den här skyldigheten borde omfatta även kvinnor som far illa i en nära relation, oavsett om det finns barn med i sammanhanget eller inte.

Vi har alla ett ansvar att säga ifrån. Huskurage är något som Centerkvinnorna uppmanat till sedan flera år tillbaka. Det innebär att du som granne ställer upp och säger ifrån när du befarar att någon utsätts för våld. För det är tillsammans som vi behöver bryta våldsutvecklingen. Alla har rätt att leva ett tryggt liv. Kvinnofrid NU!