Livets goda behöver inte förstärkare

Den senaste tiden har jag brottats med en text på temat “digitalisering och demokrati”. Ja, ni hör själva: ämnet är så vitt att bara dispositionen fyller en lada. Det är svårt att fatta hur samhället påverkas av alla dessa datorer, mobiler, uppkopplade garagedörrar, klockor, katthalsband och saltkar. (Jodå, de finns.) Vi lever i ett slags digital gryning (eller skymning, om man är mer pessimistiskt orienterad). Ingen vet vart tekniken för oss, eller i vilken mån vi kan kontrollera den binära störtflod som nu översvämmar och marinerar våra liv. Men vissa saker är forskarna ganska överens om: allt som går att digitalisera, kommer också att digitaliseras. Saltkaren är bara början. Dessutom menar de flesta historiker att tekniken i sig varken är god eller ond. Det är vårt sätt att nyttja teknologin som leder till bättre eller sämre konsekvenser. Inte heller ändras människans natur av RAM-minnen och algoritmer. Nej, men informationstekniken kan däremot förstärka befintliga mänskliga drifter, goda såväl som onda.
När jag tar en promenad slås jag av hur bra förstärkarteorin stämmer. Nya landsvägen spränger djupt genom berget på vilket vår skog en gång växte. Nån ville fram lite snabbare, så bort med gran, björk, surmossar, lavar och hackspettar. Bort med jordlager och själva berggrunden. Vi har ju tekniken! Strax intill ligger sjön som min farfar var med och sänkte för 100 år sedan. De ville ju bara odla lite mer! Men den luckra sjöjorden sjönk samman. Nyodlingen blev en vattensjuk, obrukbar äng. Idag betraktar vi sjösänkningarna som onödiga ingrepp. Undrar just om inte samma omdöme kommer drabba även landsvägen, redan under min livstid.Teknikens inverkan på demokratin fungerar på liknande sätt. Mänskliga drifter förstärks på gott och ont via sociala medier, appar och plattformar. Val kan vinnas med data, processorkraft och AI som prickskjuter opinionsprojektiler mot utvalda väljargrupper. Det kan låta hemskt, men å andra sidan: vad är egentligen fel med att guida väljarna till välinformerade val? Så länge det inte handlar om manipulation, så är det väl rimligt? Men i förlängningen innebär resonemanget kanske att vi bör låta maskinerna fatta besluten åt oss. Mata in dina preferenser och personuppgifter – ut kommer en perfekt processad röst.
Nej, det är verkligen svårt. Ibland känner jag mig lika bakåtsträvande (eller klok) som grannbonden, han som inte ville använda den nya toalett som installerades på gården under 1980-talet. Han hade ju dasset och stången! Jag använder själv vattenklosett, men ger grannen rätt i en mening: våra mest basala behov – äta, skita, sova, lyssna till fågelsång, känna doften efter ett lätt regn, skratta, kramas och lite annat – är bättre utan teknisk förstärkning.