Lokal politik behöver stötta ungas företagande

I fjol ökade nyföretagandet bland unga i Sörmland med 74 procent. Genom aktiva satsningar på skola, mentorskap och digitalisering kan länets kommunpolitiker få ännu fler unga att förverkliga sina företagsidéer, skriver Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.
Tack vare moderna digitala verktyg är det enklare än någonsin att driva ett eget företag. Det har lett till nya rekord för företagsstarter i Sverige, inte minst bland unga – trots pandemins effekter på samhället.Många unga i Sörmland har valt denna väg. I fjol startades 141 nya företag som enskild firma i länet av någon mellan 18 och 25 år. Det är 74 procent fler än året före – och till det kommer alla nya aktiebolag. Det ger hopp och framtidstro, eftersom fler nya företag betyder sysselsättning, tillväxt och skatteintäkter som säkrar välfärden. Det gör också Sörmlands kommuner starkare genom att motverka beroendet av få stora arbetsgivare vars upp- och nedgång kan bli avgörande för en hel bygd.
För att ännu fler unga ska våga satsa på sina företagsidéer, och driva de nya företagen så att de växer, krävs ett aktivt och långsiktigt arbete. Då har ansvariga politiker i kommunerna en enormt viktig roll. Här är tre konkreta åtgärder som kommunpolitiker i Sörmland bör prioritera för att länet ska få ännu fler livskraftiga företag:
1. Börja i skolan Ge skolan förutsättningar att utbilda i entreprenörskap. Varenda gymnasieelev i Sörmland bör få möjlighet att delta i utbildningskonceptet Ung Företagsamhet, ett sätt att driva eget företag under skoltiden som har givit goda resultat i årtionden.
2. Satsa på mentorer och nätverk Viktig kunskap och företagsamhet finns hos såväl rutinerade lokala företagare som gymnasieelever och nya svenskar. Säkerställ att de som vill satsa på sin företagsidé kan få en lokal mentor som stöttar med nätverk och erfarenhet.
3. Underlätta digitaliseringen Företag som kan ställa om verksamheten klarar kriser bättre. Att fort kunna anpassa sig och möta kunderna i fler kanaler förutsätter en högre grad av digitalisering än många svenska småföretag har i dag. Det kräver både rådgivning och tillgång till snabbt och stabilt bredband även utanför stadskärnorna.Varannan ung människa i Sverige drömmer om att starta företag, visar Sifoundersökningar som vi på Visma Spcs gör varje år.
Fortfarande finns en slagsida mellan könen: Fler män än kvinnor drömmer om att starta eget. Av de unga nyföretagarna i Sörmland förra året var 40 procent kvinnor och 60 procent män.Eftersom fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag är det helt avgörande att unga människor gör verklighet av sina företagardrömmar. Nu är det upp till länets kommunpolitiker att arbeta för att ännu fler unga – inte minst unga kvinnor – ska våga och vilja starta eget. Det kommer att betala sig i form av minskad arbetslöshet, ökade skatteintäkter och starkare regional utveckling.