Med digital teknik räddar de årets vårsång i Mellösa

Musiken flödar i Mellösa församling - trots pandemin. Lena Karlsson är kantor och håller i gång körverksamheten med digitala hjälpmedel. Konserterna förinspelas medan gudstjänsten i…