De vill att fler bygger hem för malmingarna i Malmköping

Malmköping befolkas inte enbart av Malmköpingsbor och deras husdjur, nej, här finns också malmingar. Man kan se dörrarna till deras hus, en och annan minimal…