Positivt besked om Ostlänken

Regeringen vill lägga 799 miljarder kronor på väg och järnväg för åren 2022-33. Det innebär en ökad ram med 21 procent - något som möjliggör…