Oklart hur pengarna för solceller fördelas

I Sörmland kom 450 personer i kläm mellan det nya och det gamla stödet för att installera solceller. Regeringen har skjutit till 260 miljoner i…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil