Ny studie klar om förbifart Flen

Låg trafiksäkerhet, dålig framkomlighet och buller det är några av problemen på väg 55 genom Flen. Nu har Trafikverket gjort ännu en studie om den…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil