Skolodlingen fick ett hastigt slut

Efter en ambitiös förstudie om en skolodling på Frösängs gärde i Oxelösund fick planerna ett abrubt slut. – Det får inte kommunen upplåta allmän platsmark…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil