Samarbete för att få fler sysselsatta i gröna jobb

Många är arbetslösa och lantbrukare söker arbetskraft – det är orsaken till den nya kurs som Åsa Folkhögskola startar på måndag.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil