Plan för att få fler kyrkomusiker

Svenska kyrkan är i skriande behov av nya organister och kantorer. Nu sjösätts en nationell aktionsplan för att skapa intresse för yrket och för orgeln…