Stödpaket till Flens lokala företag

Politikerna i Flens kommun har beslutat stötta det lokala näringslivet med anledning av covid-19 och lanserar därför ett stödpaket.