Fler vill så blommor i odlingar för ökad biologisk mångfald

Allt fler vill så blommor i sina odlingar för att öka den biologiska mångfalden. Det växande intresset märks bland annat på länsstyrelsens kurser i ämnet.