Inte råd att vara med i utterprojekt

Sörmlands uttrar hade höga halter av miljögiftet PFOS när Anna Roos, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet, undersökte en stor del av Sveriges trafikdödade uttrar 2015. Nu…