Oro för att idrotten tappar unga

Restriktioner och inställda aktiviteter har fört med sig en oro inom idrottsrörelsen för att man ska tappa medlemmar. Störst är oron för att ungdomar ska…