Sveriges främsta blomma utses

– Det saknas en nationalblomma, säger Mora Andersson. Han är ordförande i Svenska Botaniska Föreningen som tagit initiativ till en omröstning om vilken art som…