Sverige behöver fler kvinnliga företagare

I år är det 100 år sedan Sveriges kvinnor fick rösta i riksdagsvalet för första gången. Ett sekel senare lever många med en stark nationell självbild om att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Den bilden går att ifrågasätta redan från början, men det finns oavsett det ett stort och viktigt glastak till att krossa – kvinnors förutsättningar att starta och driva företag.
Idag drivs knapp tre av tio företag i Sverige av kvinnor och under 2019 startades endast 33 procent av alla nya företag av kvinnor. Ge det tid, vi går åt rätt håll, är den vanligaste reaktionen. Nej, det blir inte bättre. Rapporten Entreprenörskap i Sverige från 2020 visar att kvinnors och företagande har fallit jämfört med mäns under det senaste decenniet.
Varför finns då det här glastaket i ett av världen till synes mest jämställda länder? En färsk rapport om kvinnors företagande som tagits fram av Företagarna med flera, påvisar att ett stort hinder är den stereotypa bild av företagaren och företagande som dominerar samhällsdebatten – från dagstidningarnas förstasidor till fikabordsdiskussioner landet runt.
Som företagare ska du enligt den här fiktiva bilden drömma om att bli störst, ha många anställda och åstadkomma stordåd. Rapporten visar dock att många kvinnor som driver företag inte följer den här mallen. Ambitionen är oftast inte att växa snabbt och stort. Istället är företagandet något lustfyllt och utvecklande. Man vill hellre växa i lagom takt för att varken äventyra sin verksamhet eller självständighet.
Den felaktiga bilden av företagande gör att kvinnor som driver företag och deras tillväxtpotential inte sällan döms på förhand, antingen för sitt val av bransch och målgrupp eller för sina ambitioner och tankar om framtiden. Fördomar, oftast omedvetna, som kan vara förödande när du ska pitcha din affärsidé eller vid förhandlingar om lånevillkor på banken.Alla dessa hinder utgör glastaket som idag hindrar alltför många kvinnor som antingen vill starta eller redan driver företag. Detta är ett misslyckande och ett stort slöseri med både innovationskraft och affärsutvecklingsförmåga.
Sverige behöver därför fler kvinnor som startar, driver och utvecklar sina företag. Men för att det ska ske behöver vi sluta placera glastak ovanför varje potentiellt framgångsrik företagare som råkar vara kvinna. I sann företagaranda kanske vi kan sälja glastaket till någon där det gör nytta – långt borta från kvinnors möjligheter att starta och driva företag? Det är en förändring som vi garanterar skulle ge omedelbara resultat.