Fängelse efter nedgrävning av batterikross – frätande vatten

Det farliga batteriavfallet grävdes ned i stora mängder i marken, där det utgjorde en påtaglig risk för både människors och djurs hälsa. Nu döms flera…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil