Utökad bergtäkt vid Låttra ska prövas en gång till

Mark- och Miljööverdomstolen har beslutat att bergtäkten i Låttra utanför Vingåker får prövningstillstånd. Det innebär att ärendet ska prövas igen.