Fler anmälde vårdskador i fjol

I hela landet minskade anmälningarna om vårdskador förra året. Men Sörmland gick emot strömmen.