Fler anmälde vårdskador i fjol

I hela landet minskade anmälningarna om vårdskador förra året. Men Sörmland gick emot strömmen.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil