De skottar och spolar fram isen i Björkvik

Lasse Gustavsson skottar fram isbanan vid klubbviken i Björkvik, medan sonen Andreas Gustavsson spolar isbana vid skolan.