Markägare samarbetade – tog in ”Vildsvinshjälpen”

Fyra markägare utanför Mellösa tröttnade på de omfattande vildsvinsskadorna på vallar, beten och spannmål och kontaktade "Vildsvinshjälpen".

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil