”Vi måste skjuta fler dovhjortar”

Sörmlands dovhjortar orsakar stora problem där de blir för många. Framförallt för bönderna när de betar av deras grödor.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil