Ännu inte helt jämställt i de gröna näringarna

Bland unga i de gröna näringarna är det en större andel män som äger både mark och företag. Det framgår av LRF:s rapport om jämställdhet,…