Gnesta har digital fritidsgård

Sedan jul har fritidsgården Chill stängt all fysisk verksamhet. I stället möter de ungdomarna via ett digitalt forum på nätet.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil