Färre viltolyckor i Sörmland i år

För första gången på flera år har antalet viltolyckor i Sörmland minskat i år. Med dagens säkra bilar är personskador vid viltolyckor numera ovanliga. En…

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil