Undersöker möjlighet att satsa på vindkraft i Brevens skogarna

Brevens Bruk AB undersöker möjligheterna att sätta upp vindkraftverk. Tre skogsområden pekas ut. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter.