Miljöpartiet: Omställningen till vindkraft ska ske lokalt och demokratiskt

Miljöpartiets energipolitik går ut på att genomföra en demokratisk och folklig energiomställning till hundra procent förnybar elproduktion. Med helt förnybar el använder vi inte el som skapar farligt avfall imorgon eller utsläpp som skadar våra barn och barnbarn. För att ersätta fossila bränslen som förstör vår planet och våra barns framtid behövs en utbyggnad av förnybar energi och mycket av det kommer vara vindkraft.
Miljöpartiet vill att mer av värdet från att installera vindkraft stannar i den egna kommunen. Vi driver till exempel att fastighetsskatten för vindkraften ska gå till kommunerna. Det skulle bli en rejäl slant för varje ny vindkraftpark. Totalt skulle det i dagsläget innebära en halv miljard kronor tillbaka. För Sörmland betyder detta, givet den mängd vind som fanns installerad 2019, 250 000 kronor tillbaka. Den siffran skulle öka för varje ny etablering som sker i kommunen.
Vi vill också göra det möjligt för närboende att äga andelar av den vindkraft som byggs. Dessa förslag är grön politik som är viktig för en demokratisk och folklig omställning till hundra procent förnybar elproduktion.
I en demokratisk energiomställning måste det finnas ett starkt lokalt inflytande, men det kan utformas på olika sätt. Syftet med att utreda det kommunala vetot är att göra processen för vindkraftsetableringar mer förutsägbar. Vetot kan idag användas sent i processen, utan motivering eller möjlighet till överklagan, och även i de fall där kommunen tidigare sagt ja och pengar redan investerats i projektet. Vindkraften har i och med det en unikt ogynnsam position och den som vill investera riskerar att förlora många miljoner kronor utan att ens få en motivering till varför man fått ett nej.  Kommuner kommer fortfarande kunna bestämma hur mark ska användas och bebyggas inom kommunen. Det är heller inte uteslutet att ett veto i någon form kommer finnas kvar.
Med nya tekniker för att producera stål utan kol, bilar som inte längre går på fossila bränslen utan på ren el och med nya jobb inom förnybar energi kan Sverige bli en klimatvinnare. Men kommunerna som producerar energin behöver också vara det. Genom nya mer förutsägbara former för kommunalt inflytande över vindkraften, i kombination med att skatteintäkterna från fastighetsskatten stannar lokalt kan de kommunala klimathjältarna också se hur varje snurr på vindkraftverken stärker såväl den lokala skolan som den svenska klimatomställningen. Det är en grön omställning på riktigt.