Tors bockar gjorde en himlafärd

Efter två månaders underhåll och reparationer lyftes den 6,5 ton tunga skulpturen "Tors bockar" åter på plats i Torshällaån.