”Låt aldrig hoppet försvinna”

Noll soltimmar när vi avverkat halva december och ett evigt skvättande. Hela markskiktet flyter omkring, det gäller att hålla tungan rätt i munnen för att benen inte plötsligt ska försvinna under en. Det är tufft läge för oss som inte vill asfaltera tillvaron.Jag försöker trösta mig med att snart vänder det, snart blir dagarna längre. Den 21 december inträffar midvintersolståndet. Men om solen ändå aldrig visar sig, vem blir gladare av det? Som salt i såren får vi ju inte heller de D-vitaminer vi behöver för att klara Coronaviruset bättre.
Detta gäckande virus som är så svårt att förstå: hur det smittar, vem som blir riktigt sjuk och vilken väg som är den bästa att skydda oss. Ska vi av hänsyn undvika att besöka dementa pappa eller ska vi av hänsyn besöka dementa pappa, eftersom han inte är det minsta digital, knappt telefonmässig. Ett sånt mörker.
Inte blir sinnet ljusare av de allt starkare exploateringsrösterna i samhället. Ta skogsfrågan till exempel. I den nu gällande skogspolitiken finns en portalparagraf som säger att miljö och produktion ska väga lika. Upprepade undersökningar har visat att så har verkligheten aldrig blivit. Många avverkningar uppfyller inte kraven och det leder inte till någon form av straff.Varje gång en naturskog som aldrig tidigare kalavverkats huggs försvinner något oåterkalleligt. Det kommer att växa träd där igen, men inte en mångskiftad skog där hela samarbetet med svampar, insekter och växter finns kvar. Jag minns en rysk delegation som besökte Sörmland och Östergötland för att titta på svenskt skogsbruk. De såg välskötta plantager, men undrade var skogarna fanns.För att veta var de biologiska värdena finns har Skogsstyrelsen kartlagt så kallade nyckelbiotoper.
Att få bort nyckelbiotopsinventeringarna är ett av centerns krav i januariöverenskommelsen. De är ett hot mot äganderätten, eftersom man inte får avverka dem för att få virket miljöcertifierat. Eftersom uppköparna hävdar att vi konsumenter vill ha miljömärkta grejor, så vill ingen köpa virke från nyckelbiotoper.
Så då slutar vi ta reda på var det finns biologiska värden. Och inte nog med det. All hittills insamlad kunskap ska raderas. Det får mig att tänka på Stalins Sovjet där misshagliga personer retuscherades från foton. Faktaresistens a la Trump.
Som ett litet tillägg bidrar Moderaterna med förslaget att sälja ut statliga Sveaskogs marker till marknadsmässiga priser – för att stödja landsbygden. Allvarligt talat: hur troligt är det att småbrukare på landet skulle vara köparna och inte kapitalstarka personer från storstadsregionerna. Titta på vilka som köper jord och skog i Sörmland idag.
Jag säger nej. Jag vill inte sälja min skog, allas vår skog. Jag vill att den ska vara ett föredöme för ett hänsynsfullt sätt att bruka skogen.För att inte gå under i mörkret citerar jag en av våra mest spelade julsånger: ”Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu – men det blir ljusare igen”God Jul