Samarbete förbättrar traumavård

Region Sörmland utökar samarbetet med Sveriges största traumacenter – Karolinska Universitetssjukhuset.