Samarbete förbättrar traumavård

Region Sörmland utökar samarbetet med Sveriges största traumacenter – Karolinska Universitetssjukhuset.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil