Skolelever kom åt personuppgifter vid dataintrång

Fyra elever har gjort ett data­intrång i lärplattformen Pingpong, som används av Katrineholms skolor, och där kommit över bedömnings­matriser för 63 elever i grund- och…