Den planerade avverkningen på Tureholmshalvön i Trosa stoppas och Skogsstyrelsen ska göra om och se över vilka försiktighetsmått som behövs.
Karl-Axel Reimer, ordförande i Naturskyddsföreningen Sörmland. Foto: Privat

Föreningen fick rätt mot Skogsstyrelsen

Naturskyddsföreningen i Sörmland fick rätt i Mark- och miljö­överdomstolen och Skogsstyrelsen fick bakläxa, två gånger.– Ett genombrott och en principiellt­ viktig dom, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen.

Det handlar om en planerad avverkning på Tureholmshalvön

i Trosa. Naturskyddsföreningen Sörmland överklagade Skogsstyrelsens samrådsbeslut.

– Skogsstyrelsen krävde varken skyddsåtgärder eller försiktighetsmått trots att 60 procent av området är klassat som nyckel­biotop med skyddsvärda växter och mycket höga naturvärden, säger ordförande i Naturskyddsföreningen Sörmland Karl-Axel Reimer.

Skogsstyrelsen ansåg inte att det gick att överklaga samrådet eftersom det inte hade fattats några beslut. Men myndigheten får bakläxa och Naturskyddsföreningen får rätt, först i mark- och miljödomstolen och nu i överdomstolen.

Skogsstyrelsens underlåtenhet att fatta beslut om försiktighetsmått etc. måste, enligt artikel 9.3

i Århuskonventionen, kunna bli före­mål för överprövning.”

Domstolen stoppade den planerade avverkningen och beslutar­ att Skogsstyrelsen ska göra om och göra rätt. I domen står det att området omfattas av riksintresse för natur och kulturvärden, så myndigheten ska ta ställning till om avverkningen kan tillåtas och, om så är fallet, vilka försiktighetsmått som behöver föreskrivas.

– Vi är glada att avverkningen är stoppad. Vi blev förvånade över att Skogsstyrelsen inte krävt skyddsåtgärder, men vi blev ändå mer förvånade över att myndigheten inte tyckte vi kunde överklaga.

Oscar Alarik på Naturskyddsföreningen säger att det är ett principiellt viktigt beslut eftersom det är väldigt sällan som en miljöorganisation kan överklaga ett beslut om avverkning.

– Av de 60 000 till 65 000 avverkningar som sker i Sverige under­ ett år är det ytterst få, några­ procent, som kräver samråd. I de andra fallen finns det inga beslut att överklaga. Då finns det bara en anmälan om avverkning, säger han.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Han startar protest mot det höga dieselpriset

Dieselpriset är på väg mot 20 kronor litern och smärttröskeln är definitivt nådd för lantbrukaren Alexander von Bothmer på Stjärnholm i Oxelösund. Han hoppas att hundratals traktorer ska rulla in i Stockholm i slutet av november för att protestera mot de stigande bränslepriserna.

Tågentusiaster pimpar tåget inför Halloween

I helgen finns det gott om tillfällen att bli skrämd. Halloween lockar fram spöken och gastar, mumier och skelett. I Mariefred får ett av de gamla ångloken skräcksmink och blir ett spöktåg.
Arkivarie Helena Karlsson har kopierat många rapportkort till Volvos gamla traktorer den senaste tiden. Foto: Arkiv Sörmland
I Volvo CE:s historiska arkiv finns bland annat instruktionsböcker, reservdelskataloger, och rapportkort.
Rapportkortet har information om traktorn, första ägaren och eventuell spacialutrustning.

Mest efterfrågat på arkivet – veterantraktorns rapportkort

Efter en liten film på Youtube blev veterantraktorns rapportkort det mest efterfrågade på Arkiv Sörmland.

– Vi har stora delar av Volvo CE:s historiska arkiv med massor av information om företagets traktorer och maskiner, säger arkivarie Helena Karlsson på Arkiv Sörmland.

Det var Niklas Larsson i Östergötland som lyfte veterantraktorns rapportkort på sin Yotubekanal TraktorNytt. Under rubriken ”Lär känna din BM-Volvo traktor” berättar Niklas vad han fått reda på om sin pappas gamla traktor som en del av möjligheterna att ”släktforska” om den egna traktorns historia.

– Jag är intresserad av historia och har haft ett långt och givande samarbete med Arkiv Sörmland i mitt skrivande om Volvo BM:s historia med fokus på lantbruksmaskinerna.

Arkiv Sörmland gjorde en film om vad som finns i Volvo CE:s historiska arkiv när det gäller när det gäller traktor, lastare, dumpers eller andra maskiner från Munktells, Bolinder-Munktell eller Volvo BM.

– Rapportkortet är ett litet födelsebevis med tillverkningsnummer, information om när en viss maskin gick iväg från fabriken, vem som var första köpare och om maskinen levererades med nån specialutrustning. För att söka efter rapportkort behöver vi uppgifter om maskintyp och chassinummer, säger Helena Karlsson.

Volvo CE:s arkivhandlingar fyller hyllmeter på arkivet. Här finns också fotografier, instruktionsböcker, reservdelskataloger och verkstadshandböcker.

– Det är roligt att många vill veta mer om sina traktorer. Det är många som ringt och mailat frågor.

”Vi människor mår bra av att vara i närheten av hästar”

Barn med särskilda behov och vuxna med stressproblematik kommer och får ridterapi hos Johanna Pechmann i Solberga by utanför Järna. Hit kommer också personer som haft stroke, eller som har olika ryggproblem eller muskelsjukdomar.

Succédramat ”Kvinnorna och staden” på scen igen i sommar

I sommar ska det musikaliska berättardramat "Kvinnorna och staden" sättas upp igen. 2018 var det premiär på dramat som bygger på Kerstin Ekmans romansvit om kvinnornas Katrineholm.