Den planerade avverkningen på Tureholmshalvön i Trosa stoppas och Skogsstyrelsen ska göra om och se över vilka försiktighetsmått som behövs.
Karl-Axel Reimer, ordförande i Naturskyddsföreningen Sörmland. Foto: Privat

Föreningen fick rätt mot Skogsstyrelsen

Naturskyddsföreningen i Sörmland fick rätt i Mark- och miljö­överdomstolen och Skogsstyrelsen fick bakläxa, två gånger.– Ett genombrott och en principiellt­ viktig dom, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen.

Det handlar om en planerad avverkning på Tureholmshalvön

i Trosa. Naturskyddsföreningen Sörmland överklagade Skogsstyrelsens samrådsbeslut.

– Skogsstyrelsen krävde varken skyddsåtgärder eller försiktighetsmått trots att 60 procent av området är klassat som nyckel­biotop med skyddsvärda växter och mycket höga naturvärden, säger ordförande i Naturskyddsföreningen Sörmland Karl-Axel Reimer.

Skogsstyrelsen ansåg inte att det gick att överklaga samrådet eftersom det inte hade fattats några beslut. Men myndigheten får bakläxa och Naturskyddsföreningen får rätt, först i mark- och miljödomstolen och nu i överdomstolen.

Skogsstyrelsens underlåtenhet att fatta beslut om försiktighetsmått etc. måste, enligt artikel 9.3

i Århuskonventionen, kunna bli före­mål för överprövning.”

Domstolen stoppade den planerade avverkningen och beslutar­ att Skogsstyrelsen ska göra om och göra rätt. I domen står det att området omfattas av riksintresse för natur och kulturvärden, så myndigheten ska ta ställning till om avverkningen kan tillåtas och, om så är fallet, vilka försiktighetsmått som behöver föreskrivas.

– Vi är glada att avverkningen är stoppad. Vi blev förvånade över att Skogsstyrelsen inte krävt skyddsåtgärder, men vi blev ändå mer förvånade över att myndigheten inte tyckte vi kunde överklaga.

Oscar Alarik på Naturskyddsföreningen säger att det är ett principiellt viktigt beslut eftersom det är väldigt sällan som en miljöorganisation kan överklaga ett beslut om avverkning.

– Av de 60 000 till 65 000 avverkningar som sker i Sverige under­ ett år är det ytterst få, några­ procent, som kräver samråd. I de andra fallen finns det inga beslut att överklaga. Då finns det bara en anmälan om avverkning, säger han.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Fler skuldsatta i Sörmland 2020

Vingåker och Flen har störst andel skuldsatta personer av Sörmlandskommunerna. Sammanlagt är det nära 11 000 sörmlänningar som har skulder på totalt 22 miljarder kronor.

Många vargrapporter – och en del säkrade spår

Vargrapporterna i Sörmland har duggat tätt senaste tiden. När snön äntligen kom har länsstyrelsens spårare jobbat för högtryck för att försöka reda ut vargläget i länet.

”Vi måste skjuta fler dovhjortar”

Sörmlands dovhjortar orsakar stora problem där de blir för många. Framförallt för bönderna när de betar av deras grödor.

Sjöräddarna bygger flytande stationshus

Sjöräddningssällskapet i Hjälmaren har snart ett eget flytande stationshus som bas för sitt livsviktiga arbete.

Glädje vid efterlängtad skridskorunda på sjön

Efter en bedrövlig fjolårssäsong var intresset stort i helgen när isarna i västra Sörmland var åkbara för första gången i år. På Hjälmaren flockades skridskoåkare från när och fjärran för att njuta av premiärturen.