Den planerade avverkningen på Tureholmshalvön i Trosa stoppas och Skogsstyrelsen ska göra om och se över vilka försiktighetsmått som behövs.
Karl-Axel Reimer, ordförande i Naturskyddsföreningen Sörmland. Foto: Privat

Föreningen fick rätt mot Skogsstyrelsen

Naturskyddsföreningen i Sörmland fick rätt i Mark- och miljö­överdomstolen och Skogsstyrelsen fick bakläxa, två gånger.– Ett genombrott och en principiellt­ viktig dom, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen.

Det handlar om en planerad avverkning på Tureholmshalvön

i Trosa. Naturskyddsföreningen Sörmland överklagade Skogsstyrelsens samrådsbeslut.

– Skogsstyrelsen krävde varken skyddsåtgärder eller försiktighetsmått trots att 60 procent av området är klassat som nyckel­biotop med skyddsvärda växter och mycket höga naturvärden, säger ordförande i Naturskyddsföreningen Sörmland Karl-Axel Reimer.

Skogsstyrelsen ansåg inte att det gick att överklaga samrådet eftersom det inte hade fattats några beslut. Men myndigheten får bakläxa och Naturskyddsföreningen får rätt, först i mark- och miljödomstolen och nu i överdomstolen.

Skogsstyrelsens underlåtenhet att fatta beslut om försiktighetsmått etc. måste, enligt artikel 9.3

i Århuskonventionen, kunna bli före­mål för överprövning.”

Domstolen stoppade den planerade avverkningen och beslutar­ att Skogsstyrelsen ska göra om och göra rätt. I domen står det att området omfattas av riksintresse för natur och kulturvärden, så myndigheten ska ta ställning till om avverkningen kan tillåtas och, om så är fallet, vilka försiktighetsmått som behöver föreskrivas.

– Vi är glada att avverkningen är stoppad. Vi blev förvånade över att Skogsstyrelsen inte krävt skyddsåtgärder, men vi blev ändå mer förvånade över att myndigheten inte tyckte vi kunde överklaga.

Oscar Alarik på Naturskyddsföreningen säger att det är ett principiellt viktigt beslut eftersom det är väldigt sällan som en miljöorganisation kan överklaga ett beslut om avverkning.

– Av de 60 000 till 65 000 avverkningar som sker i Sverige under­ ett år är det ytterst få, några­ procent, som kräver samråd. I de andra fallen finns det inga beslut att överklaga. Då finns det bara en anmälan om avverkning, säger han.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Krisande DuD mot en osäker framtid

Dans- och teaterföreningen DuD har i princip inte haft någon verksamhet igång under pandemin. De har tappat två tredjedelar av medlemmarna och går en osäker framtid till mötes. I augusti är det styrelsemöte. Då ska beslutet fattas – fortsätta eller lägga ner.

Inbrott: ”Riktiga klappträn”

Natten till onsdagen den 7 juli fick både matbutiken och kyrkan påhälsning av tjuvar.

Många tar ton i den populära allsången i skolträdgården

Hon har laddat med visor inför kvällens kör- och allsång i trädgården vid Vadsbros gamla skola. Kantor Louise Engström Lindgren har svårt att välja sånger och har gjort två medleyn för att få med så många låtar som möjligt. – Det här ska bli jättekul, säger hon.

Magiskt när unga gör teater

En teddybjörn med magiska krafter som ger makt att styra världen - det är ett rejält drama som de yngsta deltagarna i Gnestas teatervecka hittade på.

Hitta höjdarutflykterna – highpointing i Sörmland

Sörmlandsbygden presenterar de kommande veckorna tips på utflykter och aktiviteter i närområdet med olika teman. Den här veckan siktar vi mot höjderna och bjuder på hänförande utsikter.