Vi fortsätter bekämpa brottsligheten

Det finns ibland en bild av oss socialdemokrater som alltför snälla i synen på lag och ordning. Den bilden är felaktig. Vi anser naturligtvis att den som begår brott ska straffas. Det finns dock ingen motsättning mellan att vara tuff mot brottsligheten och samtidigt vilja satsa offensivt på det brottsförebyggande arbetet. För att knäcka gängen behöver vi göra både och.Att få bukt med den grova kriminaliteten är en av våra viktigaste frågor. För att lyckas med det behövs ett helhetsgrepp, varav fler poliser och hårdare straff är en viktig del. På den punkten har vi levererat. Bland annat genom den största utbyggnaden av polisen i modern tid samt genom att skärpa ett 50-tal straff.
Men för att återuppbygga långsiktig trygghet måste vi lägga minst lika mycket kraft, energi och resurser på att se till att unga inte hamnar snett från början. För det spelar ingen roll hur många kriminella vi burar in och hur länge, om det ständigt står nya unga på kö för att ta över.En stark välfärd är helt avgörande för att vända utvecklingen. Skolan och socialtjänsten måste ha de resurser som krävs för att göra sitt jobb på bästa sätt.

Därför går vi socialdemokrater nu fram med bland annat följande:
En sjujäkla satsning på välfärden – vilket betyder 20 miljarder mer till svensk skola, vård och omsorg under nästa år.
En rejäl extrasatsning på skolor i socioekonomiskt utsatta områden. En starkare socialtjänst som kan gå in tidigare med tvingande åtgärder – så att familjers eventuella nej till insatser inte hindrar.
Fler placeringar av unga som hamnat snett. Socialtjänst och sociala insatsgrupper under helger och kvällar i utsatta områden.
Att ensidigt ropa om hårdare tag mot kriminella kan verka handlingskraftigt och bestämt – men löser det några problem? Nej! Partier som utlovar snabba lösningar är inte värda att lyssna till.

Vi socialdemokrater kommer fortsätta att mobilisera samhällets samlade krafter – skola, socialtjänst, polis, rättsväsende och kriminalvård – för att bekämpa brottsligheten. Det kommer inte att gå över en natt, men med ihärdighet och uthållighet kommer vi att lyckas.