Hjälp forskarna att öka muskunskaperna

Det har varit goda tider för smågnagare i södra Sverige i år. Inte sedan Sveriges Lantbruksuniversitets inventeringar startade i Bergslagen på 1970-talet har de fångat…