Trepartsmöte om nästa års verksamhet på Julita gård

Ett möte om Julita gårds framtid hölls på tisdagen mellan representanter för Nordiska museet, Katrineholms kommun och Region Sörmland.